Předseda vlády Petr Fiala si uvědomuje, že situace lidí s mentálním postižením a náročným chováním je alarmující a řešení je neodkladné
Datum: 9. 12. 2022

Inicioval setkání na Úřad vlády ČR, které se uskutečnilo dnes za účasti Jany Kotalíkové, vedoucí Úřadu vlády ČR, Jakuba Kajzlera, šéfa poradců pana premiéra a Klára Šimáčková Laurenčíková – zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Více zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...