Kdo odhalí týrání klientů?
Datum: 19. 12. 2022

V reakci na článek KDO ZABIL DOROTU Š. s podtitulem Český stát potichu týrá své nejzranitelnější občany, který vyšel minulý měsíc v časopise Respekt, jsme se rozhodli vydat článek zaměřený na problematiku prvoplánového a skrytého týrání v sociálních službách. Přiblížíme v něm, jaký je mezi těmito druhy týrání rozdíl a také, jak se liší způsoby a pravděpodobnost jejich odhalení. Nejprve však stručně shrneme hlavní informace, které zazněly ve zmiňovaném článku, jehož autorem je Petr Třešňák, rodič dívky s PAS, předseda spolku Děti úplňku a novinář píšící zejména o sociálních tématech a zdravotnictví. Více zde.

Další články

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...