„Nekolonizujte“ svoje autistické děti
Datum: 19. 12. 2022

Někteří lidé s PAS vnímají neurotypičnost jako roli, do které se snaží před okolím stylizovat. Chovat se na veřejnosti „normálně“ ale neznamená, že autistické já zmizí, místo toho se jen člověk učí, jak jej skrývat a ovládat. Pro některé je maskování těchto projevů důležité, protože zdání normality považují i přes vynaložené úsilí za uspokojující a hodnotné. Zároveň je ale třeba mít na paměti, že tato snaha může být pro řadu osob stresující a fyzicky i emocionálně vyčerpávající, a tedy ve výsledku vést k izolaci a negativním dopadům na každodenní život. Navíc pocit, že vás nikdo nepřijímá takové, jací doopravdy jste, často vede k nižšímu sebevědomí, případně až k depresím. Více zde.

 

Další články

Zdeňka Sokolová – Jak pracovat s dítětem s PAS v předškolním věku

Zdeňka Sokolová – Jak pracovat s dítětem s PAS v předškolním věku

On-line webinář v pondělí 13. 2. 2023, od 19 hodin jzDARma.Určen pro učitele MŠ, asistenty pedagoga, speciální pedagogy...., ale také pro rodiče, kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak rozvíjet a pracovat se svým dítětem.Na webináři se dozvíte:  jak pracovat s...