„Nekolonizujte“ svoje autistické děti
Datum: 19. 12. 2022

Někteří lidé s PAS vnímají neurotypičnost jako roli, do které se snaží před okolím stylizovat. Chovat se na veřejnosti „normálně“ ale neznamená, že autistické já zmizí, místo toho se jen člověk učí, jak jej skrývat a ovládat. Pro některé je maskování těchto projevů důležité, protože zdání normality považují i přes vynaložené úsilí za uspokojující a hodnotné. Zároveň je ale třeba mít na paměti, že tato snaha může být pro řadu osob stresující a fyzicky i emocionálně vyčerpávající, a tedy ve výsledku vést k izolaci a negativním dopadům na každodenní život. Navíc pocit, že vás nikdo nepřijímá takové, jací doopravdy jste, často vede k nižšímu sebevědomí, případně až k depresím. Více zde.

 

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...