BAZÁLNÍ STIMULACE
Datum: 20. 12. 2022

V České republice se koncept Bazální stimulace uplatňuje od roku 2003, kdy byla proškolena první pracoviště, ve Slovenské republice pak od roku 2005. V průběhu dalších let byly proškoleny stovky poskytovatelů zdravotní péče, sociálních služeb a speciální školy. Koncept je integrován do péče nejen v nemocnicích, ale také v léčebnách dlouhodobě nemocných, odborných léčebných ústavech, rehabilitačních ústavech, hospicích, domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením a ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je prezentován také ve výuce studentům na univerzitách studijních oborů ošetřovatelství, fyzioterapie, ergoterapie nebo speciální pedagogika. Od ledna roku 2003 bylo v České republice a Slovenské republice INSTITUTem Bazální stimulace podle Prof.Dr. FROHLICHA proškoleno více než 500 institucí poskytujících zdravotní péči, sociální služby nebo vzdělávání. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...