BAZÁLNÍ STIMULACE
Datum: 20. 12. 2022

V České republice se koncept Bazální stimulace uplatňuje od roku 2003, kdy byla proškolena první pracoviště, ve Slovenské republice pak od roku 2005. V průběhu dalších let byly proškoleny stovky poskytovatelů zdravotní péče, sociálních služeb a speciální školy. Koncept je integrován do péče nejen v nemocnicích, ale také v léčebnách dlouhodobě nemocných, odborných léčebných ústavech, rehabilitačních ústavech, hospicích, domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením a ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je prezentován také ve výuce studentům na univerzitách studijních oborů ošetřovatelství, fyzioterapie, ergoterapie nebo speciální pedagogika. Od ledna roku 2003 bylo v České republice a Slovenské republice INSTITUTem Bazální stimulace podle Prof.Dr. FROHLICHA proškoleno více než 500 institucí poskytujících zdravotní péči, sociální služby nebo vzdělávání. Více zde.

Další články

JAK ČÍST SVOJE DÍTĚ S AUTISMEM

JAK ČÍST SVOJE DÍTĚ S AUTISMEM

HLAVNÍ TÉMATA PŘEDNÁŠKY:-Kdy je ve stresu a kdy přetížené?-Některá specifika smyslového vnímání.-Jak děti s autismem často vyjadřují svoje pocity.Lektorka: Linda CecavováOrganizátor: Autismus jako darRegistrovat se můžete na: barbora@autismusjakodar.czVíce...

LOGOPEDIE JINAK

LOGOPEDIE JINAK

DÝCHÁNÍ ÚSTY není roztomilé v žádném věku. DÝCHÁNÍ ÚSTY je problém v každém věku. DÝCHÁNÍ ÚSTY si sebou nese, v závislosti na délce jeho trvání, mimo jiné PROBLÉMY VE VÝSLOVNOSTI - tedy ve způsobu, jakým tvoříme hlásky. Nepříjemný "bonus", nemyslíte? Bohužel není...

LEGO TERAPIE JAKO POMŮCKA PRO AUTISTY?

LEGO TERAPIE JAKO POMŮCKA PRO AUTISTY?

Kdyby Lego sedělo skrčené ve škatulce “hry po děti”, jen těžko by v loňském roce slavilo devadesátiny. Jeho přesah je mnohem větší a nejhlubší zářez si právem připisuje v oblasti zdraví a terapie. Více zde.