BAZÁLNÍ STIMULACE
Datum: 20. 12. 2022

V České republice se koncept Bazální stimulace uplatňuje od roku 2003, kdy byla proškolena první pracoviště, ve Slovenské republice pak od roku 2005. V průběhu dalších let byly proškoleny stovky poskytovatelů zdravotní péče, sociálních služeb a speciální školy. Koncept je integrován do péče nejen v nemocnicích, ale také v léčebnách dlouhodobě nemocných, odborných léčebných ústavech, rehabilitačních ústavech, hospicích, domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením a ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je prezentován také ve výuce studentům na univerzitách studijních oborů ošetřovatelství, fyzioterapie, ergoterapie nebo speciální pedagogika. Od ledna roku 2003 bylo v České republice a Slovenské republice INSTITUTem Bazální stimulace podle Prof.Dr. FROHLICHA proškoleno více než 500 institucí poskytujících zdravotní péči, sociální služby nebo vzdělávání. Více zde.

Další články

Portál Pasparťák

Portál Pasparťák

SVP online je ucelený zdroj vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem deset zdarma dostupných aplikací se zaměřuje na pět speciálních vzdělávacích potřeb - specifické poruchy učení, porucha autistického...

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Jak funguje škola, kde nejsou tradiční předměty ani pětačtyřicetiminutovky? Jiří Havelka provází sérií o tom, co čeká děti v současných školách. Více zde.

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Vzdělávání žáků se SVP je zajímavou součástí českého vzdělávacího systému, neboť z dřívější výjimky, tj. ojedinělé integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách, se stalo pravidlo. Běžné mateřské, základní či střední školy dnes navštěvují již desítky tisíc...