Bez rekonstrukce škola pro postižené děti nepřežije
Datum: 5. 1. 2023

V SOUČASNOSTI USILUJETE O ZÍSKÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA REKONSTRUKCI ŠKOLY V ZÁPOLÍ V PRAZE 4. PROČ JE DŮLEŽITÁ?
Především chceme díky rekonstrukci zvýšit počet míst zhruba na osmdesát, což představuje téměř dvojnásobek současné kapacity. Dále potřebujeme upravit třídy tak, aby byly vhodné a bezpečné pro autistické děti. Když má například takové dítě záchvat, potřebujeme pro něj bezpečný prostor, kde se dá zvládnout.
Ve třídách by mělo být co nejméně skleněných ploch, které se dají rozbít. Také o rohy a hrany se děti mohou zranit, proto jich musí být minimum. V plánu jsou i dílny na výtvarnou výchovu. Vedle školy by měl fungovat internát pro mimopražské děti nebo děti, o které se rodiče nezvládnou každodenně starat. Více zde.

Další články

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Registr poskytovatelů sociálních služeb

On-line Registr poskytovatelů sociálních služeb, který vytvořilo a spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, je místem, kde si můžete udělat přehled o aktuálně nabízených možnostech a typech poskytovatelů sociální péče v České republice. Registr...

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...