On je jen opožděný, brzy se rozmluví. Co když ale ne? Jak zjistit, zda dítě nemá vývojovou dysfázii
Datum: 11. 1. 2023

Dysfázie se projevuje narušením osvojování jazyka – mluveného i psaného. Nemá příčinu v jiném onemocnění ani v nedostatečné péči rodiny.
Dysfázie patří k nejčastějším neuro-vývojovým poruchám. I když je ze stejné skupiny jako autismus či ADHD a důsledky na vývoj a vzdělávání dítěte můžou být závažné, stále je mezi laiky i odborníky málo známá. Více zde.

Další články