Jak si vede Česká republika na poli lidských práv?
Datum: 1. 2. 2023

Včera v Ženevě na půdě OSN proběhl již čtvrtý Univerzální periodický přezkum (UPR) lidskoprávní situace v ČR. Bylo mi ctí vést českou delegaci. Vyslechli jsme desítky doporučení od států celého světa. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...