Když je nadměrná smyslová reaktivita základem behaviorálních výzev
Datum: 1. 2. 2023

……..“Způsob, jakým dáváme smysl chování dětí, informuje o všem, od našich interakcí s nimi až po disciplinární strategie, které používáme. Když se podíváme na hlubší vysvětlení o náročném chování dítěte, můžeme zároveň správně podpořit zdravý emoční vývoj.
Když se podíváme na chování na povrchové úrovni, můžeme být v pokušení myslet si, že děti se záměrně chovají špatně, hledají pozornost, jsou opoziční, vzdorovité, testující limity, líné nebo vyhýbavé.“….Více zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...