Znáte a využíváte aplikaci LOGOPEDIE V LAVICI?
Datum: 2. 2. 2023

Logopedie V lavici je interaktivní webová aplikace pro rozvoj řeči, zraku, sluchu, předmatematických dovedností, vnímání a rozlišování u dětí od 3 do 8 let.
Aplikace je vhodná pro domácí procvičování i do mateřských škol při práci na interaktivní tabuli. Slouží jako pomůcka pro paní učitelky, zákonné zástupce dětí s narušenou komunikační schopností i pro speciální pedagogy.. Více zde.

Další články