JAK ČÍST SVOJE DÍTĚ S AUTISMEM
Datum: 5. 2. 2023

HLAVNÍ TÉMATA PŘEDNÁŠKY:
-Kdy je ve stresu a kdy přetížené?
-Některá specifika smyslového vnímání.
-Jak děti s autismem často vyjadřují svoje pocity.
Lektorka: Linda Cecavová
Organizátor: Autismus jako dar
Registrovat se můžete na: barbora@autismusjakodar.czVíce zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...