Příspěvek na péči poroste automaticky s valorizací důchodů
Datum: 13. 2. 2023

Příspěvek na péči v prvním stupni, tedy pro lehce hendikepované, by se měl od července zvýšit z 880 na 2000 korun měsíčně. Současně by se mělo zavést automatické valorizační schéma, kdy by se příspěvek zvyšoval ve všech čtyřech stupních automaticky, podle vývoje důchodů. Vyplývá to z novely zákona o sociálních službách, kterou poslalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vedené Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) do připomínkového řízení. Více zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...