Český rozhlas 2 Noční Mikrofórum – Host: Michal Roškaňuk, ředitel organizace Adventor
Datum: 17. 2. 2023

Noční Mikrofórum – Host: Michal Roškaňuk, ředitel organizace Adventor
Proč zásadním způsobem změnil svoje profesní směřování a začal se věnovat lidem na autistickém spektru? Kdy se zrodila jeho spolupráce s Jaroslavem Duškem? A jaké to je zjistit až v dospělosti, že máte Aspergerův syndrom? Moderuje Barbora Chuecos. Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...