Projekt IDEAL Erasmus+
Datum: 17. 2. 2023

Projekt IDEAL Erasmus+ realizuje Autism Europe s účastí Tady to mám rád, z. s. od roku 2022
s cílem řešit nedostatek dostupných online nástrojů, vyškolených odborníků a vzdělávacích metodik přizpůsobených lidem s poruchou autistického spektra (dále PAS) s potřebou vysoké míry podpory a usnadnit lidem s autismem přístup k digitálním technologiím, které jim mohou usnadnit proces vzdělávání a podpořit jejich sociální a osobní rozvoj. Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...