Aspergerův syndrom se netýká jen dětí. Jak ho prožívají dospělí?
Datum: 20. 2. 2023

Co je pro Evu Kašparovou na pohybu ve veřejném prostoru nejnáročnější? Jaké bylo dospívání s Aspergerovým syndromem bez znalosti diagnózy? A co se změnilo, když se ji ve svých 24 letech dozvěděla? Poslechněte si celý příspěvek Sarah Abulkasim. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...