1. konference o problematice poruch autistického spektra – Za sklem o. s. – OLOMOUC
Datum: 6. 3. 2023

Organizace Za sklem o. s. Vás srdečně zve na 1. konferenci o problematice poruch autistického spektra (dále jen PAS), kterou pořádá ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 18. 5. – 19. 5. 2023. Konference s názvem „PASt? Aneb jak dál.“ s příspěvky a workshopy českých a zahraničních přednášejících je určena odborné i široké veřejnosti se zájmem o danou problematiku. Program se uskuteční částečně na půdě Pedagogické fakulty UP na Žižkově náměstí a částečně v prostorách organizace Za sklem o. s. – OLOMOUC na ulici 1. máje. Více informací, program a registrace: https://www.zasklem.cz/vzdelavaci-programy/.  Více zde.

Další články