1. konference o problematice poruch autistického spektra – Za sklem o. s. – OLOMOUC
Datum: 6. 3. 2023

Organizace Za sklem o. s. Vás srdečně zve na 1. konferenci o problematice poruch autistického spektra (dále jen PAS), kterou pořádá ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 18. 5. – 19. 5. 2023. Konference s názvem „PASt? Aneb jak dál.“ s příspěvky a workshopy českých a zahraničních přednášejících je určena odborné i široké veřejnosti se zájmem o danou problematiku. Program se uskuteční částečně na půdě Pedagogické fakulty UP na Žižkově náměstí a částečně v prostorách organizace Za sklem o. s. – OLOMOUC na ulici 1. máje. Více informací, program a registrace: https://www.zasklem.cz/vzdelavaci-programy/.  Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...