Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol v problematice PAS – Za sklem o. s. – OLOMOUC
Datum: 6. 3. 2023

Olomoucká pobočka Za sklem o. s. pořádá ve dnech 31. 3 – 10 4. 2023 kurz na téma „Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol v problematice PAS“, primárně pro asistenty pedagoga v MŠ. Kurz s akreditací MŠMT má časovou dotaci 16 hodin.
Registrace online na www.zasklem.cz/vzdelavaci-programy/. Informace o platbě a organizační pokyny obdrží účastníci v samostatné zprávě. Více zde.

Další články