Průvodce zákony pro rodiče 2023
Datum: 22. 3. 2023

PŘEHLEDNÉ, ČTIVÉ A SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S RODIČOVSTVÍM, KTERÉ SE VÁM BUDE HODIT. OBSAHUJE PŘÍBĚHY RODIČŮ, PŘÍKLADY ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH SITUACÍ, VZORY ŽÁDOSTÍ, MYŠLENKOVÉ MAPY, UŽITEČNÉ KONTAKTY A ODKAZY. Více zde.

Další články

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Náhlý výskyt psychických problémů u dětí či dospívajících v rodičích vyvolává úzkostnou reakci: „Musím přeci pro své dítě něco udělat, pomoci mu, zachránit ho, vyřešit to.“ Zlobíme se, snažíme se, pláčeme, nabízíme pomoc, trestáme. Ale nic z toho, co umíme,...

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...