Děti s autismem do škatulek nepatří
Datum: 27. 3. 2023

Jednou mi bylo řečeno, že náš syn je „autista jak řemen“. To bylo v jeho, tuším, třetí třídě a já si pamatuju, že se mě to tehdy docela dotklo, protože to znělo tvrdě a zároveň to byla velká zkratka. Opravdu velká zkratka v tom, jak ho popsat, jaký opravdu je.  Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...