KDP pro autismus a diskuse okolo hyperbarické oxygenoterapie
Datum: 27. 3. 2023

V prosinci 2022 vydali odborníci klinické doporučené postupy (KDP) pro časný záchyt, diagnostiku a terapii poruch autistického spektra (PAS). Vznikl tak dokument, který má sloužit jak lékařům, tak psychologům, ale přínosný může být i pro speciální pedagogy, rodiče nebo pečovatele.

Úvod článku je věnován představení KDP a postupu jejich tvorby a v navazujících částech zazní doporučení od tvůrců KDP směrem k rodičům. Opomenuta nebude ani diskuse týkající se účinnosti hyperbarických kyslíkových komor při léčbě příznaků spojených s autismem. V závěru textu bude věnován prostor také novinkám v této oblasti, jako je např. lékařsky předepisovaný melatonin pro lepší spánek u dětí s PAS.  Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...