FOOD FESTIVAL Vařím pro dobrou věc. Brno, 2. duben
Datum: 28. 3. 2023

Tady to mám rád, Centrum podpory lidí s autismem a jejich blízkých Paspoint, z.ú. a Piknik box pořádá událost FOOD FESTIVAL Vařím pro dobrou věc.  Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...