Kampaň Česko svítí modře startuje 2. dubna a trvá do konce měsíce
Datum: 30. 3. 2023

Vyjádřit pochopení a respekt k lidem na spektru autismu lze různě. Účastí na společenských, vzdělávacích nebo sportovních akcích, modrým prvkem oblečení nebo prostým sdílením informací.
Přejete-li si zapojit se do kampaně nasvícením budovy a nevíte jak, inspiraci a radu naleznete na stránkách partnera kampaně, společnosti Rozsviťme svět.cz.
Vaše účast znamená významné povzbuzení a uznáním všem, kdo s touto jinakostí žijí nebo se v životě s autismem setkávají denně v roli rodičů, sourozenců, prarodičů či těch, kteří jim pomáhají profesně.
Vážíme si Vašeho pochopení, respektu a přijetí lidí na spektru autismu nejen v rámci kampaně a děkujeme za ně. Více zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...