2.DUBEN – SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU – ZA SKLEM,O.S. – ZLÍN
Datum: 2. 4. 2023

V roce 2007 se účastníci zasedání OSN jednomyslně shodli na tom, že 2. duben vyhlásí Světovým dnem porozumění autismu.
Tento den slouží především pro zdůraznění faktu, že je třeba zkvalitňovat život lidí s poruchou autistického spektra (PAS), aby mohli vést smysluplný a důstojný život. Více  zde.

Další články

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Registr poskytovatelů sociálních služeb

On-line Registr poskytovatelů sociálních služeb, který vytvořilo a spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, je místem, kde si můžete udělat přehled o aktuálně nabízených možnostech a typech poskytovatelů sociální péče v České republice. Registr...

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...