Krajský úřad se připojuje ke Světovému dni zvýšení povědomí o autismu „Česko svítí modře“,
Datum: 3. 4. 2023

Krajský úřad se připojuje ke Světovému dni zvýšení povědomí o autismu „Česko svítí modře“, aby vyjádřil podporu lidem, kteří s touto celoživotní jinakostí žijí a také jejich rodinám. Motto X. ročníku kampaně je POZNÁNÍ – POCHOPENÍ-PŘIJETÍ.  Více  zde.

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...