„Modrý“ duben pomáhá lidem s autismem
Datum: 4. 4. 2023

Duben se tradičně nese ve znamení mezinárodní kampaně „Rozsviťme se modře“, jejímž cílem je upozorňovat veřejnost na nutnost podpory lidí s autismem a jejich rodin. V Šumperku si mohou lidé kampaň a především autismus spojit s obecně prospěšnou společností Dětský klíč. U příležitosti „modrého dubna“ pořádá organizace několik akcí.  Více zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...