Má moje dítě autismus, nebo ne? S kým se poradit a kde hledat podporu
Datum: 5. 4. 2023

Často není snadné rozlišit, zda se jedná o vývojovou dysfázii, mentální postižení, nebo autismus. Dítě také může mít autismus a mentální postižení současně.
Děti s autismem i bez něj mohou mít smyslovou hypersenzitivitu, přecitlivělost na vůně, zvuky, světlo, potraviny, hmatové podněty. Pokud o tom rodič neví, nebo tyto specifika bagatelizuje, u dětí s autismem i bez něj to vede k chování, které je označováno jako problémové z důvodu smyslového přetížení a stresu. Více  zde.

Další články

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Řadu probdělých nocí po narození dítěte zná většina rodičů. Americké a britské rodiny našly způsob, jak nevyspalým matkám a otcům pomoci. Mají-li na to prostředky, najímají si noční chůvy. Jejich úkolem je během noci dítě nakrmit, přebalit a rodiče nechat vyspat.​.​...