Autismus: Jak ho poznat u dětí v útlém věku a proč je důležitá jeho včasná diagnóza
Datum: 9. 4. 2023

Když má někdo autismus, vše pro něj funguje tak trochu jinak. Okolní svět pro něj často bývá příliš hlasitým, má problém číst v emocích druhých, komunikace je pro něj složitá – často v ní tak užívá nadměrné množství naučených zdvořilostních frází pro usnadnění, obvykle si dělá věci po svém a má rád rutinu. To může být jedna podoba u jednoho konkrétního jedince. U každého se ale liší.​ Více  zde.

Další články

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Náhlý výskyt psychických problémů u dětí či dospívajících v rodičích vyvolává úzkostnou reakci: „Musím přeci pro své dítě něco udělat, pomoci mu, zachránit ho, vyřešit to.“ Zlobíme se, snažíme se, pláčeme, nabízíme pomoc, trestáme. Ale nic z toho, co umíme,...

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...