Vezměme autistu do party: Se Sylvou Kočí
Datum: 9. 4. 2023

Existuje program, který řeší začleňování těchto dětí do kolektivu běžné třídy?
„Systematicky se to neřeší a je to problém. Do školství vstoupila inkluze, ale učitelům se nedala podpora. Děti se ocitly ve školách, protože jiné školy pro ně nejsou, pro děti s aspergerem neexistují. Přineslo to obtíže, učitelé diagnózu neznají a nevědí si s ní rady, stejně jako s asistenty, kteří do tříd přicházejí s dětmi.“ . Více  zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...