POTŘEBNOST KOORDINACE V SOCIÁLNÍ PRÁCI NA OBCÍCH
Datum: 15. 4. 2023

Konference se uskuteční dne 25. dubna 2023 od 9.00-17.00 hod., kapacita on-line sledujících je neomezena.

Fórum je realizováno z projektu Podpora implementace koordinovaného přístupu v systému poskytování sociální ochrany v ČR s cílem přiblížit téma koordinace z různých úhlů pohledu – z pohledu občanů, sociálních pracovníků, ale také výzkumníků nebo vzdělavatelů v sociální práci.
Chce též zprostředkovat zajímavou zahraniční zkušenost a vytvořit prostor pro odbornou diskuzi.

Součástí Fóra bude předávání ocenění „Gratias“ 2023 sociálním pracovníkům. Více  zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...