Rhythmic Movement Training International (RMTi)
Datum: 15. 4. 2023

Rhythmic Movement Training International (RMTi) vychází z práce Kerstin Linde, švédské specialistky na pohybový trénink, která vyvinula pohyby na základě svých pozorování toho, jak se mají děti pohybovat. Pohyby v Rhythmic Movement Training International jsou založeny na replikaci pohybů, které kojenci přirozeně dělají. V relacích RMTi pracujeme na používání těchto pohybů k integraci reflexů, takže učení, komunikaci, chování, emocionální a všeobecná pohoda mohou být přístupné a rozvíjené. 

Rytmické pohyby jsou jemné houpavé a reflexní integrační pohyby, které stimulují nervové dráhy a podporují učení, emoční rovnováhu a snadnost pohybu. RMTi je účinný způsob, jak pomoci s příznaky ADD/ADHD, problémy s učením, autismem a behaviorální/emocionální nerovnováhou bez použití drog. Více  zde.

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...