Rozhovor o životě s dospívajícím synem s PAS a s chováním náročným na podporu
Datum: 22. 4. 2023

Eva Kusáková je maminkou tří synů. Jeden z nich, 16letý Ondřej, má autismus, těžkou mentální retardaci a epilepsii. Nemluví, nosí pleny, protože nezvládá používat WC, sám se nenají, neumyje, neoblékne, někdy je navíc agresivní. Vyžaduje tedy neustálou péči, která je velmi náročná. V rozhovoru paní Eva mluví například o tom, jak ovlivnil Ondrův autismus jeho sourozence, o neporozumění, na které narazila u svých přátel nebo o tom, jak ji příjemně překvapil přístup policie a lidí v okolí, když se Ondra ztratil. Více zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...