„Stále jsou lidé, kteří autismus neuznávají nebo se drží devadesátkových definic,“ říká student ČVUT s Aspergerovým syndromem
Datum: 28. 4. 2023

Porucha autistického spektra, konkrétně Aspergerův syndrom, mu byla diagnostikována už v osmi letech a deseti měsících. „Byla to pro mne obrovská úleva, že najednou je pro mou odlišnost nějaký název. Pamatuji si, že jedna z prvních vět, kterou jsem dokázal sestavit už před mými třetími narozeninami, byla: ‚Jsem jiný‘,‘‘ vzpomíná Matyáš Pilz na dobu, kdy se od rodičů dozvěděl o své diagnóze. Mladý student se potýká také s ADD, poruchou pozornosti bez hyperaktivity, a poruchami učení spojenými s psaným projevem. Nic z toho však pro něj nebylo překážkou, maturitu zvládl na vyznamenání a nastoupil na dopravní fakultu ČVUT na vysněný obor dopravní systémy a technika. Zaměřuje se především na hromadnou dopravu, která je i jedním z jeho speciálních zájmů. Matyáš je nyní ve čtvrtém ročníku bakalářského studia, za ročním prodloužením stojí pandemické období. Mezi jeho další zájmy patří těžká vojenská technika, vlastní imaginární svět historie (období 1740 až 1945), moderní politika či systémové a matematické vědy. Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...