Jak prožívají péči primární pečovatelky o děti s PAS
Datum: 9. 5. 2023

Porucha autistického spektra (PAS) nezasahuje pouze do života jedince, jemuž byla diagnostikována, ale také do mnoha dalších systémů, které jej obklopují. Stanovená diagnóza se přímo dotýká rodiny dítěte s PAS, především pak primárního pečovatele o dítě. Výzkumů v oblasti problematiky PAS je v posledních letech mnoho, ale zaměřují se především na jedince s autismem. Poznatky z oblasti péče o děti s autismem jsou mapovány pouze okrajově, přitom právě úloha primárních pečovatelů v procesu pozitivního vývoje diagnózy je nepostradatelná. Více zde.

Další články

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Náhlý výskyt psychických problémů u dětí či dospívajících v rodičích vyvolává úzkostnou reakci: „Musím přeci pro své dítě něco udělat, pomoci mu, zachránit ho, vyřešit to.“ Zlobíme se, snažíme se, pláčeme, nabízíme pomoc, trestáme. Ale nic z toho, co umíme,...

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...