Změna pravidel pro veřejné opatrovnictví na obzoru? Sdružení místních samospráv ČR se podařilo otevřít přehlížené téma
Datum: 15. 5. 2023

.Veřejné opatrovnictví je v ČR vykonáváno pro více jak 12.000 osob. Počet veřejných opatrovanců stále stoupá, protože pro rodinné příslušníky či členy domácnosti je mnohdy výkon opatrovnictví příliš náročný, a proto je přidělen obci. Mezi povinnosti veřejného opatrovníka patří péče o majetek opatrovance, správa jeho bankovních účtů, řešení dluhů, komunikace s úřady i zdravotnickými zařízeními a hájení nejen jeho práv, ale především jeho zájmů a potřeb. U samostatně žijících opatrovanců musejí opatrovníci dohlížet i na pravidelné hrazení nákladů spojených s bydlením a nezřídka musí opatrované osobě vyplácet také kapesné, protože dotyční mají omezeno disponování s většími částkami. Více zde.

Další články

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Řadu probdělých nocí po narození dítěte zná většina rodičů. Americké a britské rodiny našly způsob, jak nevyspalým matkám a otcům pomoci. Mají-li na to prostředky, najímají si noční chůvy. Jejich úkolem je během noci dítě nakrmit, přebalit a rodiče nechat vyspat.​.​...