SYSTÉM JEN PRO NEJSILNĚJŠÍ JEDINCE: PŘÍBĚH DÍVKY, KTERÁ „NEZAPADÁ“
Datum: 16. 5. 2023

Emma začala mít problémy ve škole hned v první třídě. Paní učitelka od počátku říkala rodičům, že Emma je „jiná“, že nevydrží sedět, že potřebuje speciální přístup a jestli náhodou nebylo chybou ji
do školy dát už teď. „Paní učitelka přímo před Emmou říkala věty, co tam to dítě dělá, a podobně,“ vzpomíná Jana, Emmina maminka. Více zde.

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...