Autismus u dětí. Jak zjistíte, že se týká i vašeho dítěte, a dá se vyléčit? Co je při výchově nezbytné?
Datum: 26. 5. 2023

Možná znáte autismus jen z filmů, ale bohužel se netýká jen filmových postav. Autismus patří mezi závažné vrozené vývojové poruchy. Projevuje se poruchou sociální interakce a komunikace. V praxi to znamená, že takové dítě vnímá úplně jinak běžné životní situace a taky na ně nepřiměřeně reaguje. Více zde.

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...