Máma syna s Aspergerovým syndromem pomáhá dalším dětem, které odmítají jídlo
Datum: 26. 5. 2023

Dagmar Jurišová je máma dvou synů, z nichž jeden má Aspergerův syndrom. A právě kvůli němu změnila svůj pohled na svět, ale i zaměstnání. Z role personalistky se ocitla mezi pomůckami pro děti se speciálními potřebami. V tomto světě se jí zalíbilo a problematice se začala věnovat i na profesní úrovni. Jak se porucha autistického spektra u jejího syna projevila? A kdy začala pomáhat ostatním? Více zde.

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...