Úprava pravidel pro asistenty pedagoga v ZŠ se státu prodraží, tvrdí organizace
Datum: 29. 5. 2023
…“Pokud by byla novela takto přijata, přišlo by o individuální podporu v běžných ZŠ 24 260 dětí, které by se musely přesunout do speciálních škol. V těchto školách je nyní 3688 tříd a podle organizace jsou na většině míst v Česku plné. Krajské úřady, které tyto školy zřizují a podle školského zákona musí zajistit podmínky pro vzdělávání handicapovaných žáků, by tak musely postavit nové speciální třídy a financovat je.
Pro děti, které by v běžné škole přišly o individuální pomoc asistenta, by podle SOFA bylo potřeba otevřít 1862 nových speciálních tříd. Dětí s lehkým mentálním postižením a těžkými poruchami chování se v jedné třídě může vzdělávat nejvýše 14 a dětí s autismem šest…. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...