Domov pro osoby se zdravotním postižením Menšíkova vyprojektuje společnost Atelier 99
Datum: 4. 6. 2023

Projektovou dokumentaci pro výstavbu Domova pro osoby se zdravotním postižením Menšíkova zpracuje společnost Atelier 99, s. r. o., která se ujme i výkonu autorského dozoru. Dnes o tom rozhodla Rada města Brna. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...