Nebojte se žáka se SVP – Příručka pro učitele tělesné výchovy a asistenty pedagogů
Datum: 22. 6. 2023

Čtenáři v ní najdou nejprve příspěvky, které se zabývají obecnou teorií k inkluzi do TV. Druhá část je pak zaměřena na různé příklady onemocnění a poruch, které mohou pro oblast TV znamenat vznik speciálních vzdělávacích potřeb a jsou důvodem k tomu, aby učitel tyto potřeby vzal v potaz a formu či obsah výuky potřebám žáka uzpůsobil. Výčet zdravotních znevýhodnění, oslabení či postižení není jistě úplný. Typů diagnóz či poruch, se kterými se učitel může u žáků setkat, je totiž nevyčíslitelně – a v praxi je navíc každé dítě jiné, dokonce i když diagnóza je stejná. Cílem je tedy spíše otevřít téma k dalšímu přemýšlení, k diskusi a hledání. Ukázat, že navzdory různorodosti poruch platí obvykle stejné zásady: pohyb je pro rozvoj dětí klíčový a jde jen o to, respektovat určitá specifika. Více zde.

Další články

4. Autistická konference

4. Autistická konference

4. Autistická konference se bude konat v pátek 22. září 2023 od 9,15 do cca 17,00 v Praze v Městské knihovně, Malý sál. Registrace za 200 Kč je možná pouze na webu Městské knihovny. Více zde.

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Dítě s PAS není vhodné srovnávat s jeho vrstevníky a při komunikaci je užitečné volit takové pomůcky, kterým dítě nejlépe rozumí a dokáže se díky nim v informacích lépe orientovat. Umožněte dítěti vnímat informace i pomocí zraku, bude si tak moci lépe odpovědět na...

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Dvanáctiletý Maxim Brovčenko je čím dál známější svými obrazy pod uměleckou přezdívkou Kosmo-Max. Kvůli okupaci utekl s maminkou z Berďansku do Záporoží. Odejít do jiné země nechce, protože by nemohl pomáhat Ukrajině. Za svou pomoc dostal ocenění od prezidenta...