Nebojte se žáka se SVP – Příručka pro učitele tělesné výchovy a asistenty pedagogů
Datum: 22. 6. 2023

Čtenáři v ní najdou nejprve příspěvky, které se zabývají obecnou teorií k inkluzi do TV. Druhá část je pak zaměřena na různé příklady onemocnění a poruch, které mohou pro oblast TV znamenat vznik speciálních vzdělávacích potřeb a jsou důvodem k tomu, aby učitel tyto potřeby vzal v potaz a formu či obsah výuky potřebám žáka uzpůsobil. Výčet zdravotních znevýhodnění, oslabení či postižení není jistě úplný. Typů diagnóz či poruch, se kterými se učitel může u žáků setkat, je totiž nevyčíslitelně – a v praxi je navíc každé dítě jiné, dokonce i když diagnóza je stejná. Cílem je tedy spíše otevřít téma k dalšímu přemýšlení, k diskusi a hledání. Ukázat, že navzdory různorodosti poruch platí obvykle stejné zásady: pohyb je pro rozvoj dětí klíčový a jde jen o to, respektovat určitá specifika. Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...