Kapitoly z praxe aplikované tělesné výchovy
Datum: 23. 6. 2023

Materiál je jakýmsi terénním deníkem, do kterého si pravidelně zapisovali konzultanti APA, pracující v rámci tříletého projektu Pohyb pro inkluzi (reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004664) každý nápad na otevřenější hodiny tělesné výchovy. Pro každou hodinu tělesné výchovy, kterou na spolupracujících základních školách navštívili, vybírali činnosti a připravovali je tak, aby se mohli zapojit všichni žáci, kteří mají zájem. Inspirovali se nespočtem kvalitních pedagogických pracovníků, kteří dělají svou práci srdcem. Tento materiál není kuchařkou, kdy předpřipravený recept aplikujete a výsledek bude vždy grandiózní. Není ani metodickým materiálem říkajícím: takto čiňte a budete mít na hodině šťastné žáky. Publikace by pro Vás měla být spíše inspirací, jak do hodin dostat trochu více prostoru pro každého a zároveň pro všechny.  Více zde.

Další články

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Řadu probdělých nocí po narození dítěte zná většina rodičů. Americké a britské rodiny našly způsob, jak nevyspalým matkám a otcům pomoci. Mají-li na to prostředky, najímají si noční chůvy. Jejich úkolem je během noci dítě nakrmit, přebalit a rodiče nechat vyspat.​.​...