Setkání Akademie pro Homesharing v Olomouci
Datum: 27. 6. 2023

Na čtvrtečním setkání Akademie pro Homesharing v Olomouci jsme se potkali s dalšími organizacemi, které se podílí na zavádění konceptu HS do České republiky:
Děti úplňku, Zet-My z.s., Centrum Orion, z.s., Slezská diakonie – Úsek Brno, LÍP A SPOLU, z.s., CPKP střední Čechy. Více zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...