Obec má unikátní školu, žáků plno. Trest přijde vzápětí
Datum: 4. 7. 2023

…“Málokdy se stane, že budoucnost ani ne tisícové obce řeší hned dvě ministerstva. V případě Březové se problém dotýká dokonce tří rezortů. Jak to bude do budoucna s místním individuálním vzděláváním, zajímá také Ministerstvo zahraničních věcí. Se školou má totiž podepsané memorandum a studují tady děti zaměstnanců vysílaných na mise do zahraničí.
„Když to nepůjde, tak to nebudeme nabízet. A ať si s tím Ministerstvo školství dělá, co chce. Jenomže co si počnou rodiče, kteří mají takto individuálně vzdělávané děti?“ ptá se starosta Březové. Tady mimochodem zvládnou „odbavit“ 13 procent ze všech individuálně vzdělávaných žáků v Česku.“. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...