Problém s přijímáním dětí s PAS do základních a středních škol
Datum: 28. 7. 2023

Základní školy přijímají žáky s PAS na základě žádosti zákonného zástupce s doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ), a to formou individuální integrace. V základní škole se vzdělává zpravidla žák bez mentálního postižení nebo s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením se stanovenou mírou podpůrných opatření od II. do V. stupně podpory. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...