SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s.
Datum: 10. 8. 2023

Celoroční výuka plavání a sportovní trénink

Pro koho je výuka vhodná

pro osoby s tělesným postižením (poranění míchy, amputace, genetické a vrozené vývojové vady atp…)

pro osoby se spastickým postižením (stavy po dětská mozková obrna, cévní mozkové příhodě atp..)

pro osoby se zrakovým, sluchovým postižením

pro osoby s intelektovým znevýhodněním/mentálním postižením

pro osoby s poruchou autistického spektra

pro osoby po transplantaci nebo dializované

Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...