Škola odmítala zajistit potřebnou podporu pro žáka s Aspergerovým syndromem. Díky podpoře asistentky vzdělání úspěšně dokončil
Datum: 18. 8. 2023

Aktuálně se řeší změna v institucionálním postavení asistentů pedagoga ve školách. Přinášíme příběh chlapce, kterému podpora asistentky umožnila, přes prvotní odmítání ze strany školy, úspěšné začlenění do vzdělávacího procesu. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...