Na rekonstrukci speciální školy nejsou dotace. Zřizovatel si musí půjčit desítky milionů
Datum: 29. 8. 2023

…“Díky opravě a dostavbě budovy otevře v září škola V Zápolí celkem deset tříd, o čtyři více než dříve. „Zároveň nám tady vznikne sborovna, kterou jsme tu nikdy neměli. Vznikne prostor na cvičení dětí, nová relaxační místnost a také místnosti na konzultace s rodiči a individuální práci s dětmi,“ vysvětlil Černý.
Ve škole bude také speciální místnost pro řešení agresivních stavů právě dětí s poruchou autistického spektra.“..​ Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...