Znáte Databázi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách?
Datum: 30. 8. 2023

Prostřednictvím registrace do Databáze sociálních pracovníků se připojíte do tvorby Mapy, která sdružuje sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Registrace do aplikace Databáze je na dobrovolné bázi a umožňuje vytvoření sítě dostupných sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.
V rámci registrace dostane široká veřejnost dostupnou Mapu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (dále jen „Mapa“). Mapa zobrazuje seznam sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří se nalézají ve Vašem okolí v určité službě, která je v rámci sociální práce poskytována. Tento prostor tedy umožňuje lépe vyhledávat dostupné služby pro potenciální klienty.​Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...