On-line workshop na téma: Jak tvořit rozvojové hry pro děti s PAS (nejedná se o hry u stolečku)
Datum: 4. 9. 2023

Worskhop je určen rodičům a pedagogům dětí s poruchami autistického spektra.

WORKSHOP ZAHRNUJE:

3 živá on-line setkání Celkem: 7 a 1/2 hodin
Nahrávky workshopu, které budou k dispozici ještě 10 dní po živém vysílání
80 stran materiálů k tisku (seznam her, základy terapeutické hry, rozvoj komunikace) Více zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...