Publikace Matěj mapuje Domov můj
Datum: 4. 9. 2023

Matěj mapuje Domov můj je třetí společnou knihou Michaely Hoškové a jejího syna Matyho, kteří ve společné práci našli cestu, jak se vypořádat s diagnózou autismu. Kniha ukazuje, na koho a na co můžeme být jako Češi hrdí. Je přehledem českých osobností, historických památek a dalších pamětihodností, které mají mezinárodní přesah a význam. Autoři při jejich výběru vycházeli z přesvědčení, že i my Češi máme osobnosti, které dobyly svět. Za pozornost stojí i nejrůznější české legendy, historické památky nebo architektonické a technické skvosty. Byla přeložena do angličtiny a putovala do 27 zemí EU, jelikož vyšla v souvislosti s českým předsednictvím v Radě EU za podpory PPF nadace. Více zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...