Spisovatelka Chlupová čerpá ze života. Snoubence její babičky zastřelili nacisté
Datum: 4. 9. 2023

…“Nová kniha se jmenuje Varhaník z mrtvé vesnice a příběh se odehrává o něco později, ale opět se dotýká těžkých témat. Dá se v ní najít politika, procesy, autismus, víra, ale také talent a hudba. Která z těchto linek je podle vás v knize nejdůležitější a na co nejvíce byste přilákala současné čtenáře?
Ty jednotlivé linky se prolínají. Například jednou postavou je chlapec autista žijící v době, která ten autismus vůbec nedokázala pojmenovat a těm lidem pomoci. Takže máme zde například propojení linky autistického chlapce s linkou dějinnou a nedá se to oddělit. Stejné je to u jiných.“…Více zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...